Privacyverklaring

Algemene informatie

Agro Pest Control BV, gevestigd aan de Rond Deel 12 5531 AH te Bladel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Agro Pest Control BV verzamelt, alsook over de wijze waarop Agro Pest Control BV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenhang met de cookieverklaring van Agro Pest Control BV

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u onze website slechts voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u ons niet van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt, want deze zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en beveiliging daarvan te garanderen. Agro Pest Control BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
  Voornaam
 • Bedrijfsadres
  E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maarniet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneeru toegang verkreeg tot de Website)

Agro Pest Control BV verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website van Agro Pest Control BV. Zo zal Agro Pest Control BV, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke browser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Agro Pest Control BV toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@agropestcontrol.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Agro Pest Control BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Agro Pest Control maakt gebruik van functionele cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Meer weten